Oprichting Stichting Herdenkingstuin Oldenzaal

pag 8.png

De herdenkingsceremonie op 4 mei aan het Prins Bernhardplantsoen wordt door veel mensen bijgewoond.
Door het toenemende verkeer is het echter te onrustig om hier een plechtige ceremonie te laten plaats vinden.
Ook historisch gezien zou een andere herdenkingsplek de voorkeur hebben en deze zou centraal gelegen moeten zijn.

Deze gedachte heeft in 2013 geleid tot de oprichting van een stichting met het doel een  locatie voor een “4 mei Herdenkingstuin” te gaan zoeken. Een tuin waarin ook de 62 vermoorde Oldenzaalse Joodse ingezetenen en de 5 Oldenzaalse Sinti inwoners herdacht kunnen worden. En waar de plaquettes met de namen van de omgekomen mensen, die nu in de hal van het stadhuis een plekje hebben, een respectvolle plek kunnen krijgen.