Betrokkenheid

In de afgelopen maanden heeft het stichtingsbestuur deze voorstellen met tal van mensen besproken en zeer velen wisten dit initiatief te waarderen. Er is gesproken met de  nabestaanden van de joodse inwoners, o.a. de dochter van Harry Corwin, mevr. Nora de Vries Robé-Corwin en mevr. L. van Straten-Muller, dochter van Nathan Muller. Zij stellen dit initiatief zeer op prijs.

In samenwerking met de gemeente is in 2013, onder voorzitterschap van burgemeester Th. Schouten, een werkgroep samengesteld voor een Adviesontwerp Herdenkingstuin Oldenzaal.
Daarin hebben zitting mevr. M.Bazen, stedenbouwkundig beleidsmedewerker, omwonenden van de nieuwe tuin, Stichting Oversticht, Stichting Herdenkingstuin, veteranen en medewerkers stadsontwikkeling.

img051.png

De bedoeling is dat het project voor een groot gedeelte wordt gesponsord. Het bedrijfsleven, service clubs, charitatieve instellingen en burgers zullen hierbij betrokken worden.

Het bestuur stelt voor het onderhoud te laten verzorgen door diverse scholen zoals de technische opleiding Carmel - locatie Potskampstraat.

De gedachte is dat de jeugd van alle scholen, met hun familie en vrienden zich bij de tuin betrokken voelen.
Het is van groot belang dat mensen in deze stiltetuin gedenken wat Vrijheid voor hen betekent.