Voorwaarden voor plaatsing

Een nieuwe herdenkingsplek moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

afbeelding9.png

Ze dient centraal in de stad te liggen waar op waardige wijze oorlogsslachtoffers kunnen worden herdacht en bij voorkeur op een plaats die een relatie heeft met de Oldenzaalse historie.

De nieuwe tuin moet voor het publiek gemakkelijk toegankelijk zijn, maar toch een passend besloten karakter hebben. Tevens moet de tuin afgesloten kunnen worden om vandalisme te voorkomen.

Het gerestaureerde oorlogsmonument moet op een centrale plek in de tuin geplaatst worden.

Deze nieuwe "Herdenkingstuin" zal dan een stiltetuin zijn waar alle Oldenzaalse burgers kunnen worden herdacht die door oorlogshandelingen zijn overleden en hen die tijdens het bevrijdingsfeest op 8 mei 1945 zijn omgekomen door de ontploffing op de Groote Markt.